Menu

We make YOU dance

Klik voor de content

Reglement voor wedstrijd- of demodansers

Enkele punten waarmee U rekening moet houden wanneer U lid bent of wil worden van een demo / wedstrijd team :

 • U dient steeds aanwezig te zijn op de wekelijkse trainingen met uitzondering van ziekte, schoolreis (aantoonbaar) of ernstige familiale omstandigheden. In welk geval ook, wordt dit steeds overlegd met uw leerkracht of trainer !
 • Elke wedstrijd / demodanser volgt buiten zijn wekelijkse training ook een danstechnieken les. Onder de 12 jaar is dit danstechnieken voor KIDS en boven de 12 jaar is dit danstechnieken voor JUNIORS. Uitzonderlijk voor de Streetdancers is het belangrijk dat ze een les Hip Hop of Streetdance bij volgen (hoogste niveau). Disco Solo's en Duo's geen verdere verplichting om extra lessen bij te volgen en zijn vrij om te beslissen of ze extra Disco lessen volgen.
 • Bij de start van het schooljaar krijgt U een brief mee met 'alle' data voor wedstrijden en shows die U dient te noteren. Wanneer U vast geplaatst bent in de wedstrijddans bent u verplicht om aan 'alle' wedstrijden deel te nemen.
  U bent verplicht om deel te nemen aan elke inzamelactie die uw groep organiseerd om nieuwe danskostuums te bekostigen. Iedereen werkt hieraan mee.
 • Elke demo / wedstrijddansers is verplicht om een DiLuna jogging aan te schaffen (die U overigens zal worden aangeboden aan een zo laag mogelijke prijs) en het is uiteraard ook verplicht om deze te dragen bij elke gelegenheid waarbij uw demo / wedstijdgroep naar buiten zal treden.
 • Om te mogen deelnemen aan wedstrijden zal U een medische fiche moeten laten invullen door uw huisarts ter goedkeuring dat uw gezondheid voldoende geschikt en in orde is om competities te kunnen dansen. Deze fiche blijft echter 5 jaar geldig en biedt U meteen een verzekering in geval van Dansliga.
 • Bij elke inschrijving in dansstudio DiLuna bent U eveneens verzekerd voor ongevallen, voor en tijdens de trainingen alsook bij optredens voor DiLuna. Dit gaat eveneens via Dansliga dewelke U een lidnummer zal toekennen dat U eveneens nodig hebt bij de inschrijvingen voor de wedstrijden.
 • Er zijn maximum 10 wedstrijden en 4 optredens per jaar.
 • Voor elke wedstrijd moet er een envloppe afgegeven worden aan uw trainer met de kost voor inschrijving in de wedstrijd. In het geval van Dansliga is dat meestal 3€ per danser.
 • Bij het NIET-NALEVEN van het wedstrijdreglement kan U tijdelijk of definitief uit het demo / wedstrijdteam verwijderd worden.
 • Tijdens de trainingen wordt er telkens opnieuw een volledige concentratie en motivatie verwacht.
 • Tijdens de wedstrijden houden we ons eraan om voor alle medeleerlingen van onze dansschool te supporteren. Respect en vriendelijkheid hierrond vinden wij vanzelfsprekend.
Back to Top