Menu

We make YOU dance

Klik voor de content

Sportvoordeel via ziekenfonds

 

Onze dansers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming die uw ziekenfonds voorziet bij lidmaatschap van een Sportclub.

Wij verwijzen dan ook graag naar de website waarop meer informatie terug te vinden is in verband met deze tussenkomst.

 

Onafhankelijk Ziekenfonds :  Sportvoordeel OZ

De Voorzorg:  Sportvoordeel De Voorzorg

Christelijke Mutualiteit : Sportvoordeel CM

Back to Top